Goed nieuws: Vanaf 01-05-2020 heeft het RIVM en VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) groen licht gegeven om de podotherapeutische zorg weer rustig te gaan opstarten en op te schalen.

Vanwege het feit wat we mogen werken onder strengere regels, zal dit ertoe leiden dat er helaas een langere wachttijd zal zijn dan normaal. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk mogen toelaten waarvan we met een grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om te wachten met het maken van een afspraak dan wel uw huidige afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 14 dagen geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Bent u ouder dan 70 jaar of valt u in de risicogroep (bijv. als u in aanmerking komt voor de griepprik), dan dient u eerst een verwijzing te verkrijgen bij uw huisarts alvorens de afspraak in mijn praktijk kan plaatsvinden. Meer informatie omtrent de risicogroep vindt u hier.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Afspraken worden de aankomende periode alleen telefonisch of per mail ingepland.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Draag een mondkapje in de praktijkruimtes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
 • Kom alleen naar uw afspraak (1 begeleider toegestaan mits noodzakelijk).
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Draag (indien mogelijk) schoenen en sokken die u zelf aan/uit kan trekken.
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 • Bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, verzoeken wij u om de bestaande afspraak af te melden en uit te stellen.