Diabetes mellitus

Diabetes Mellitus wordt in de volksmond ook wel “suikerziekte genoemd”. Dit is een chronische ziekte waarbij het lichaam zelf niet meer in staat is om de suikerwaardes in het lichaam in evenwicht te houden. In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen met diabetes mellitus en is daarmee de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland.

Diabetes kan o.a. nierfalen, problemen met de ogen, hart – en vaatziekten en beschadigingen aan zenuwen veroorzaken. Dit kan soms ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Diabetes Mellitus heeft 2 soorten diabetes, namelijk type 1 en type 2. 90% van de Diabetes Mellitus patiënten heeft type 2, de overige 10% heeft type 1. Type 2 patiënten krijgt veelal medicatie in pil vorm, type 1 patiënten moeten veelal medicatie “inspuiten”. Door diabetes snel op te merken, kunnen grote complicaties voorblijven. Een voorbeeld van een complicatie is het oplopen van een “ulcus”. Een ulcus is een wond die niet goed meer geneest door de verstoorde wondgenezing. Een ulcus kan een amputatie (s) met zich meebrengen. Dit leidt tot nieuwe gevaren.

De laatste jaren zijn er onnodig veel complicaties opgetreden door het te laat constateren van diabetes mellitus bij patiënten. Dit leidt tot veel zorg voor de patiënt, daarnaast tot veel zorgkosten. Daarom is vanaf 1 januari 2015 een nieuw zorgsysteem geïntroduceerd omtrekt de diabetische voetzorg. De voetverzorging zo in veel gevallen bekostigd worden vanuit de basisverzekering. Hiervoor dient de patiënt echter wel minimaal 1 keer per jaar naar een podotherapeut te gaan voor een diabetische screening. Bij een diabetische screening wordt een patiënt ingedeeld in een zogenaamd “simms classificatie en zorgprofiel”. Er zijn zorgprofiel 1, 2, 3 en 4. Bij zorgprofiel 1 is er een laag risico, bij zorgprofiel 4 is er een erg hoog risico. Hoe hoger het zorgprofiel, des te meer er vergoedt wordt vanuit de basis verzekering.

De podotherapeut controleert de diabetes patiënt tijdens de diabetische screening op risico factoren. Er wordt gekeken of er sprake is van neuropathie (zenuwaantasting en gevoelloosheid) en ischemie (verminderde bloedstoevoer). Er wordt gekeken wat de zelfredzaamheid van de patiënt is, of er drukplekken aanwezig zijn op of onder de voeten en hoe het met de beweeglijkheid van de voeten en gewrichten is. Aan de hand van deze screening wordt de patiënt in een zorgprofiel ingedeeld. De podotherapeut zal adviezen geven een behandeltraject maken voor de patiënt. De patiënt dient, mocht deze gebruik willen maken van de vergoeding vanuit de basisverzekering, naar een pedicure te gaan die met de desbetreffende podotherapeut een samenwerkingsovereenkomst heeft. De pedicure zal de medisch noodzakelijke punten behandelen bij de patiënt, dit heeft de podotherapeut opgenomen in het behandelplan. Mocht de patiënt een volledige voetbehandeling willen, zal hierbij waarschijnlijk een kleine eigen bijdrage zijn.

Voorlichtingsfilmpje van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten:
Wijzigingen van de Diabetische Voetzorg vanaf januari 2015

.