De podotherapeut en kinderen

Ouders zijn soms ongerust over de groei en ontwikkeling van de voeten van hun kind. Kinderen klagen over het algemeen niet snel over pijnlijke voeten, ookal is er wel een scheefstand of standsafwijking zichtbaar. Het vroegtijdig vaststellen hiervan kan problemen op latere leeftijd voorkomen.

Tijdens de groei en ontwikkeling van kinderen veranderen de stand van de voeten en benen ook steeds mee:

 • Pasgeborenen: O-benen en het voetgewelf is nog niet goed ontwikkeld.
  Voet – en beenspieren werken niet optimaal omdat hun aanhechting nog niet stevig is aan het nog niet ontwikkelde voetskelet. Het is op deze leeftijd beter om nog geen schoenen te dragen.
 • 1 – 4 Jaar: X-benen en knikvoetjes.
  Rond het eerste levensjaar zal uw kind overgaan op staan en lopen. Zodra de voet in staat is om het eigen lichaamsgewicht te dragen zal een kind uit zichzelf gaan staan en lopen. Door het lopen op blote voeten zullen spieren   ontwikkeld worden en wordt er kracht ontwikkeld. De eerste schoentjes hoeven pas te worden aangeschaft op het moment dat het kind buiten gaat lopen. Deze schoenen dienen zeer licht en soepel te zijn, om het leren lopen niet te belemmeren.
 • 4 – 6 Jaar: Verbetering
  Op deze leeftijd kan het kind al goed lopen en gaan de benen en voeten uit zichzelf steeds rechter staan.
 • 6 – 8 Jaar: rechtstand.
  Op deze leeftijd dienen de benen en voeten ongeveer recht te staan.

Na de geboorte zijn nog niet alle botstructuren in de voet volledig ontwikkeld zoals bij een volwassen voet het geval is. Daarnaast moet het looppatroon van kinderen nog ontwikkeld worden. De kindervoet kan dus niet vergeleken worden met een volwassen voet.

Als een kind een leeftijd heeft bereikt van 6 – 8 jaar en er is nog steeds een zichtbare scheefstand of standsafwijking zichtbaar, dan is dit niet direct een reden om ongerust te worden. Wel is het verstandig om naar een podotherapeut te gaan als uw kind rond die leeftijd nog vaak struikelt, niet graag wil lopen of klaagt over pijn in de voeten en/of benen.

De podotherapeut kan door middel van een onderzoek, vaststellen of de ontwikkeling van de voet “normaal” verloopt of dat er een hulpmiddel aan te pas moet komen. Dit kan met behulp van een podotherapeutische zool. Naast het vervaardigen van podotherapeutische zolen, worden vaak specifieke oefeningen meegegeven voor de voet – en beenspieren. Deze oefeningen versterken en verbeteren de stabiliteit en coördinatie.