Jumper’s Knee

Jumpers knee

Wat is een jumper’s knee?

De patellapees is de pees die de knieschijf met het scheenbeen verbindt. Soms maakt de knie een beweging die eigenlijk niet gemaakt zou moeten worden, meestal is dat het naar binnen toe kantelen tijdens het lopen, staan en neerkomen na het springen. Hierdoor kan er irritatie van de pees treden waardoor hier soms pijn en zwelling ontstaat. Pijn en zwelling aan de onderzijde van de knieschijf wordt dan ookwel een jumper’s knee of springersknie genoemd. Jumper’s knee is een typische sportklacht bij hardlopers, hoog – en verspringers, basket – en volleyballers, in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar. De aandoening komt echter, ondanks de naam van de klacht, ook voor bij mensen die niet sporten.

 

Ookzaak

Het ontstaan van een jumper’s knee is niet te wijten aan één specifieke oorzaak, er zijn meerdere factoren die invloed hebben op het ontstaan ervan. In elke pees kunnen bij overmatige belasting microscheurtjes ontstaan, dit kan dus ook gebeuren in de patellapees. Normaal gesproken worden deze scheurtjes gerepareerd door het lichaam in rust. Als dit niet voldoende lukt, dan worden de kleine scheurtjes steeds groter en ontstaat er een irritatie van het peesweefsel. Een disbalans tussen belasting en belastbaarheid van de patellapees is een van de oorzaken. Daarnaast is de frequentie tussen sporten – belasting, en het herstel na de activiteit belangrijk. Ook is de stand van het been, de spierlengte van de pezen in onder – en bovenbeen, de spierkracht en het schoeisel belangrijke factoren.

 

Klachten

De pijn bevindt zich aan de voorzijde van de knie aan de knieschijfpees, net onder de knie. In enkele gevallen is ook de aanhechting aan de bovenzijde van de knie pijnlijk. De pijn wordt vooral ervaren tijdens de warming-up en na inspanningsmomenten. Het been strekken geeft veel pijnklachten, evenals het drukken op de kniepeesaanhechting, net onder de knie. Pijnmomenten komen frequenter voor naarmate de klachten langer bestaan. Uiteindelijk kan het resulteren in constante pijn.

 

Podotherapeut

In het geval van een biomechanische afwijking in de voet (bijv. scheefstand van de enkel) worden er corrigerende podotherapeutische zolen individueel aangemeten en vervaardigd. Deze hebben als functie de standsafwijking in de voet te corrigeren en de overdruk op de aangedane plek te reduceren. Ook wordt er gecontroleerd of er een beenlengteverschil aanwezig is. Is dit het geval, dan zal dit verschil gecorrigeerd worden in de zolen. Deze zolen zijn inpasbaar in confectie-, werk – en sportschoeisel en worden afgeleverd met instructies en onderhoudsvoorschriften. Meestal kan de standaard zool uit de schoen zodat de steunzool ervoor in de plaats kan. Er wordt een (sport)schoenadvies gegeven met speciale aandacht voor zoolmateriaal, ballijn, hakhoogte, stabiliteit bovenwerk, zachtheid en hoogte van het contrefort etcetera. Daarbij is het meestal prettig als de zool van de schoen wat dempend is.

Daarnaast is de combinatie van behandeling bij de fysiotherapeut ook een goede toevoeging. De fysiotherapeut kan de disbalans tussen belasting en belastbaarheid van de patellapees beter in kaart brengen en hiervoor een (training)schema samenstellen. Ook geeft het dragen van een knieband of het toepassen van een taping meerwaarde.

 

Prognose

Het te verwachten resultaat is goed, dit is echter wel afhankelijk van de duur van de klachten. Bij klachten langer dan 6 maanden is het effect van de therapie beperkt. Er zal dan waarschijnlijk worden terugverwezen naar de huisarts of specialist.