Directe Toegankelijkheid Podotherapie – DTP

Podotherapeuten zijn sinds juli 2011 vrij toegankelijk. Voorheen was eerst een verwijzing van een arts nodig om bij een podotherapeut terecht te kunnen. De vrije toegankelijkheid bij podotherapie isbepaald door het Ministerie van Volksgezondheid. U kunt nog steeds een verwijzing van uw huisarts krijgen als u hier naar toe gaat, maar dit is niet meer nodig. De huisarts wordt hierdoor ontlast en meer tijd heeft voor andere zaken.

Podotherapeuten hebben zelf de optie om direct toegankelijk te zijn of niet. Kiezen ze hier niet voor, dan mogen ze alleen patiënten behandelen die doorverwezen zijn door de huisarts. Werkt een podotherapeut wel vrij toegankelijk, dan dient deze, voordat er aan het onderzoek begonnen wordt, een screening uit te voeren. Deze screening wordt gehouden in de vorm van een vragengesprekje waar zogenaamd gezocht wordt naar “red-flags”. Dit zijn een aantal belangrijke aandachtspunten. Worden er red-flags geconstateerd, dan mag de podotherapeut niet behandelen en stuurt u waarschijnlijk eerst naar de huisarts. Zijn er geen red-flags geconstateerd, dan mag er behandeld worden.

Ondanks dat u niet een verwijzing nodig heeft van een huisarts om naar een podotherapeut te gaan,zal de huisarts wel op de hoogte worden gehouden van het behandeltraject.

U wordt geadviseerd om zelf, voordat u naar de podotherapeut gaat, te controleren welke vergoedingen u krijgt van uw zorgverzekeraar. Dit is per zorgverzekeraar verschillend en daarbij hebben sommige zorgverzekeraars, ondanks de wetsverandering, alsnog een verwijsbrief van de huisarts nodig.