Praktijkreglement Podotherapie Praktijk Holthuis

Toegankelijkheid

Podotherapeutische behandelingen worden met of zonder verwijzing (DTP) van een arts of medisch specialist gegeven. DTP betekent Directe
Toegankelijkheid Podotherapie en bij wet is bepaald dat u zonder verwijzing uw podotherapeut kunt consulteren, terwijl daarbij het recht op vergoeding gehandhaafd blijft.

Bereikbaarheid/contact

Podotherapie Praktijk Holthuis is gevestigd in:

Praktijknaam: Podotherapie Praktijk Holthuis B.V.
Medisch Centrum Te Cleeff
Adres: ’t Hoenstraat 9
Postcode: 2023 KW
Woonplaats: Haarlem

Praktijknaam: Podotherapie Praktijk Holthuis B.V.
MTC Springerlaan
Adres: Leonard Springerlaan 9
Postcode: 2033 TA
Woonplaats: Haarlem

Praktijknaam: Podotherapie Praktijk Holthuis B.V.
Fysiotherapie en Revalidatie Diepenveen
Adres: Bijdorplaan 15F
Postcode: 2015 CE
Woonplaats: Haarlem

Praktijknaam: Podotherapie Praktijk Holthuis B.V.
Huisartsen Leonard Springerlaan – Locatie ‘t Hof
Adres: Freddie Oversteegenstraat 423
Postcode: 2033MV
Woonplaats: Haarlem

Praktijknaam: Podotherapie Praktijk Holthuis B.V.
Centrum Voor Gezondheid Genderdal
Adres: Donizettilaan 35
Postcode: 5653 BA
Woonplaats: Eindhoven

Praktijknaam: Podotherapie Praktijk Holthuis B.V.
Gezondheidscentrum Engelsbergen
Adres: Maria van Bourgondiëlaan 12
Postcode: 5616 EE
Woonplaats: Eindhoven

De praktijk is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8:30 – 17:30 uur en op zaterdag is de voicemail actief om ingesproken te worden.

Kwaliteit

De podotherapeut welke werkzaam is bij Podotherapie Praktijk Holthuis, is aangesloten bij de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten) en geregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister Paramedici). In het KP van de NVvP zijn alleen podotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het NVvP gestelde kwaliteitseisen.

Aanmelden

Aanmelden kan middels het maken van een telefonische afspraak, of door het invullen van een contact formulier, u wordt dan z.s.m. terug gebeld.

Afmelden

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op het antwoordapparaat. Afspraken niet tijdig worden afgemeld kunnen in rekening worden gebracht.

Uw polisvoorwaarden

De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij geen inzicht meer kunnen
hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen
polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bescherming persoonsgegevens

Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie
NVvP en de wet bescherming persoonsgegevens. Dit privacyreglement kunnen wij u verstrekken of u kunt het downloaden vanaf de website. Als
patiënt kunt u inzag.